Januar, februar og marts:

Der sejles normalt kun fra Helsingør (Helsingør Nordhavn). Det er på denne tid af året, hvor der er bedst mulighed for at fange nogle af de store torsk, som Øresund er så kendt for. Fiskeriet er som regel bulefiskeri, d.v.s. der sejles meget, og der stoppes kun når torskene ses på ekkoloddet.
Bulefiskeriet udøves normalt kun på hverdage, i modsætning til weekenderne, hvor der også laves drivfiskeri.
Bulefiskeriet kræver normalt, at man har et godt havsæt: pirkestang (30-50lb.), et multihjul (helst med spunden line) samt pirke på 400-600gr.
OBS der fiskes IKKE med ophængere af nogen art ved bulefiskeri.


April og Maj:

Blandet fiskeri. Der er stadig sild at fange. Torskene trækker ind på lavere vand, hvor der kastes efter dem. I slutningen af april/starten af maj plejer hornfiskene at komme. Disse skal også som regel fanges på kastegrej.
Maj måned er ligesom oktober måned en god tid for at fange fladfisk.
Fra maj til og med august arrangeres aftenture, normalt fra kl. 16.00 til
kl. 21.00.


Juni, juli og august:

Fra midten af juni til midten af august er det hovedsageligt torskefiskeri. På trods af årstiden er det på dette tidspunkt af året, hver der er flest torsk. Fiskeriet kan være både bulefiskeri og/eller drivfiskeri. De fleste af torskene er mellemtorsk på 1-5kg, men der fanges også større fisk.
I juli måned arrangeres ture til det sydlige Kattegat, hvor der både fiskes efter makreller på Store Middelgrund, samt efter lange, havkat og torsk mv. på vragene.

fra slutningen af juli til midten af september laves makrelture, hvor der ankres op medens der bliver forfordelt med sild (der køres med 2 chum maskiner hele tiden under opankring). Det er en spændende form for fiskeri, hvor man ofte kan få makrellerne helt op i overfladen inde ved skibet.

sildene plejer normalt at trække ind i Øresund i den sidste halvdel af august måned.

 


September og Oktober:

Disse to måneder er typisk dem hvor sildene til nedsaltning fanges. Ud over sild, er der sædvanligvis jævnt godt med torsk. Makreller og hornfisk fanges stadig, men normalt er flådfiskeriet efter dem dog noget bedre end kastefiskeriet.
Fladfiskene trækker atter på lavere vand, og fiskeriet efter dem om efteråret kan være helt i top. Der sejles kun fladfisketure mod forudgående aftale.


November og December:

Der fanges hovedsageligt kun fladfisk, torsk og sild. I midten af december begynder de første gydetorsk at ankomme.
Periodevis kan kastefiskeriet efter torsk inde på lavere vand give rigtigt godt. Der vil på udvalgte dage arrengeres ture, hvor der kun fiskes på lavere vand.

 


Forudsætningerne for en god tur er bl.a. påklædning, samt fiskegrej der er afstemt til årstidens fiskeri. Det giver sig selv, at man altid skal være klædt varmt og tørt på, medens valget af fiskegrej straks er lidt vanskeligere. Hvis du er i tvivl om grejvalg, rådfør dig med en fiskekammerat, eller ring til skibet.


Fiskeri ud over det almindeligt planlagte i Øresund (eksempelvis flerdagesture eller makrelture) se venligst under specialture.

Rederiet Jaws: Pladsbestilling: 30 41 14 35 Peder Elberg Mosevej 16, 3230 Græsted