Priser år 2024, Øresund 


Hverdage januar, februar og marts kl. 8-15: 300,-krWeekender hele året kl. 7-12 eller kl. 12-17:

Voksen:                    300,-kr.
Børn under 12 år:     250,-kr.


April til december

Hverdage kl. 8-15:

Voksen:                                                              300,-kr.
Folkepensionister samt børn under 12 år:         250,-kr.


Aftenture hverdage kl. 16-21:

Voksen:                     275,-kr.
Børn under 12 år:      225,-kr.

Ved almindelig tilmelding skal der i alt være mindst 12 tilmeldte for at turen gennemføres.
Aftenture sejles fra midt april til udgangen af september måned.

Charterture:

Hvis man er en større gruppe, eller blot ønsker at have skibet for sig selv, er der mange der vælger at leje hele skibet. Det har blandt andet den fordel, at man selv er med til at bestemme hvor og hvad der fiskes efter. For eksempel om man ønsker at ligge i læ, eller om der skal drivfiskes i perioder, hvor der normalt bulefiskes.


Leje af skib:

Hverdage kl. 8-15:                                5100,-kr.
Weekender kl. 7-12 eller kl. 12-17:      5100,-kr.
Aftenture kl. 16-21:                              4500,-kr.


Ved leje af hele skibet, kan afsejlingstidspunktet rykkes noget, hvis det kan passes ind i den øvrige sejlads. Eksempelvis kan en dagtur arrangeres fra kl. 9-16. Lejes skibet for sejlads til Ven, tillægges en havneafgift på ca 450,-kr. for hvert anløb af havn.

Ved betaling af tur via indlæsningsbureau med EAN nr. er der et gebyr på 100,-kr.

Hvis det ønskes, vil der blive sendt en ordrebekræftelse på den eller de ture som arrangeres.

Al sejlads (både som enkeltperson og leje af skibet) er momsfritaget.

Rederiet tager forbehold for prisstigninger, grundet olie- eller andre omkostningsstigninger.
Ændringer i den aftalte pris skal, dersom det er muligt, meddeles arrangøren senest 6 uger før turens afholdelse.

Den indgåede aftale er bindende for begge parter (både pris- og antalsmæssigt).
Arrangøren kan dog afmelde op til 2/3 af pladserne med mindst 6 ugers varsel, eller op til 1/3 af pladserne med mindst 2 ugers varsel. Leje af hele skibet betragtes som 23 pladser
.

Aflysning kan finde sted grundet vejrforhold, maskinskade eller lignende.
Aflysning kan kun finde sted fra skibets side.

 

Rederiet Jaws: Pladsbestilling: 30 41 14 35 Peder Elberg Mosevej 16, 3230 Græsted